23.9.2022

Nabízíme kompletní služby

Od zadax.cz


Kompletní IT služby na profesionální úrovni najdete v nabídce spoleÄnosti TELE3 s.r.o. SpoleÄnost se zabývá kromÄ› provozu a realizace internetových služeb také servisní Äinností v oblasti telekomunikací. Ze služeb, které spadají do oznaÄení internetové, si můžou klienti vybrat služby od registrace domén, pÅ™es webhostingové služby až po správu serverů. Mezi tyto kompletní služby patří také serverhosting. Je to služba, kterou využívají klienti se zájmem nÄ›jakým způsobem využít možnost pronajmout si nebo umístit poÄítaÄový server v prostorách poskytovatele s pÅ™ipojením serveru k síti internet. Tato služba pÅ™edstavuje Å¡iroké spektrum možností a spoleÄnost TELE3 s.r.o. nabízí možnost umístÄ›ní vlastního serveru v datovém centru Äi pronájem serveru a jeho umístÄ›ní v provozované serverovnÄ›. Serverhosting pÅ™ináší spoustu výhod pro vÅ¡echny zájemce o tuto službu. Kontaktujte odborníky spoleÄnosti TELE3 s.r.o. a zajistÄ›te si skuteÄnÄ› profesionální servis.

Webhostingové služby i serverhosting si můžete vybrat z nabídky služeb spoleÄnosti TELE3 s.r.o. Je to nabídka služeb kvalitních, zajiÅ¡Å¥ovaných odborníky, kteří mají dostateÄné znalosti i dobré zázemí. UmístÄ›ní nebo pronájem serverů v prostorách poskytovatele služby je ve srovnání s webhostingem služba mnohem výhodnÄ›jší. Zákazník má celý server k dispozici pro sebe a může na nÄ›m provozovat libovolné aplikace. Není nijak omezován v tom, k Äemu je server využíván. SpoleÄnost TELE3 s.r.o. nabízí možnost umístit vlastní server do klimatizovaného telehouse, nebo možnost pronájmu serveru. Jedná se o dva typy téže služby, pÅ™iÄemž každá pÅ™ináší zákazníkovi jiný komfort. Záleží vždy na jeho potÅ™ebách a možnostech.