8.5.2019

Mimoškolní vzdělání

Od zadax.cz

Většina osob si pod pojmem mimoškolní vzdělávání představí nejrůznější zájmové kroužky, od sportovních, výtvarných až po umělecké. Ale nejen to patří do mimoškolního vzdělávání.

Do mimoškolního vzdělávání patří jedna velmi citlivá věc, která dělí rodiče na dva nesmiřitelné tábory. Na zastánce a na odpůrce. Jde totiž o systém, kdy děti nedocházejí do školského zařízení, ale jsou vyučovány doma, nejčastěji jedním z rodičů. Do školních zařízení poté dochází pouze jednou za čas na přezkoušení a pro vysvědčení.
čtení dívky

Proč přistoupit k tomuto typu vzdělání? No, tento typ je vhodný pro dobrodružné povahy, které rádi cestují, nebo z nějakého důvodu žijí kočovným způsobem života. Například jezdí s cirkusem po celé zemi, s kolotoči, se stánkovým prodejem…  To je potom příliš složité, ne-li nemožné, aby děti navštěvovaly klasickou školu. Pokud si rodiče přejí, nebo z pracovních důvodů musí trávit většinu roku mimo svůj domov, potom je tento typ vhodný. Dokonce může být výhodný i v tom, že děti mnoho míst, o kterých se učí, poznají na vlastní oči, zažijí atmosféru těch míst. Také se obvykle mnohem snadněji naučí cizí jazyk a mnohem lépe, než pouze ve školní lavici české. Také je to vhodné pro děti, které mají z nějakého důvodu, ať už fyzického či duševního problém zvládnout klasické vzdělávání ve škole, kde je přesně určeno, co kdy a jak se mají učit. Ale doma si výuku mohou přizpůsobit, jeden den se více věnovat matematice, další, jazykům, další například historii. Také mohou učení rozdělit do různě dlouhých úseků, které danému dítěti je příjemné a snesitelné. Někdy to je dvacet minut, jindy dvě hodiny v kuse, záleží na dítěti. Dítě se také učí zodpovědnosti za vlastní vzdělání a mnohem více se učí pracovat samostatně a tvořit různé tematické projekty.
kluk s atlasem

Proč tento typ vzdělávání nezvolit? Když rodiče nemají talent a trpělivost, učit se s dítětem více, jak pouze domácí úkoly, není to vhodné. Zaměstnání rodičů tu také hraje velkou roli. A některý typ dětí je jednoduše šťastnější ve větším kolektivu školní třídy, která je do určité míry až rutinní.