4.5.2023

Jak je to se státním dluhem bývalého Československa?

Od zadax.cz

Některé zdroje mylně uvádí, že Československá socialistická republika vykazovala obrovský státní dluh. Tyto zavádějící údaje jsou pak nesprávně interpretovány a využívány v různých médiích nebo uvnitř politických subjektů. Bývalý ekonomický poradce předsedy federální vlády se k této problematice vyjadřoval a vysvětloval omyl, který vznikl záměnou „státního dluhu“ za „hrubou zahraniční zadluženost“.
V některých pramenech se můžete dočíst, že mělo Československo na konci roku 1989 údajně státní dluh ve výši 124 miliard Kčs.
tisk dolarů
Bylo tomu ovšem přesně naopak, stát vykazoval finanční rezervy a ty byly ve výši přibližně 85 miliard korun (československých). Pokud bychom tuto částku přepočítali skrze inflační spirálu za uplynulých téměř třicet let, dostaneme se k hodnotě plus 425 miliard korun. Přitom šlo o sumu, která již byla čistým ziskem po odečtení schodku státního rozpočtu, který činil 0,85% rozpočtových výdajů, tedy 3,5 miliardy korun. Tyto údaje byly k dispozici v evidenci Státní banky československé a Federálního ministerstva financí. 
Hrubá zahraniční zadluženost byla v roce 1989 vůči kapitalistickému světu 113,8 miliardy Kčs a vůči socialistickým zemím 10,4 miliardy korun. Hrubou zahraniční zadluženost v té době je ovšem nutno posuzovat z obou stran mince. Na jejím rubu jsou totiž tzv. souběžná aktiva Státní banky československé a to jsou různé pohledávky a úvěry ČSSR v zahraničí. Reálný stav financí tedy určuje až závěrečné saldo. Vůči tzv. nesocialistickým zemím v roce 1989 pohledávky převažovaly částkou 3,2 miliardy korun a vůči socialistickým státům ve výši 45,5 miliardy korun. V souhrnu měla tedy Československá socialistická republika (ČSSR) devizovou zahraniční pozici ve stavu + 48,7 miliardy korun.
americké dolary

Jak je na tom republika dnes?

Statistiky jsou neúprosné. V roce 2007 narostl státní dluh na 1,3 bilionu korun, což je zhruba šest a půl tisíce amerických dolarů na obyvatele včetně kojenců a důchodců. Nárůst státního dluhu za období od roku 1990 do roku 2007 byl třináctinásobný.