31.3.2022

Důkladná kontrola s potřebným potvrzením

Od zadax.cz

Legislativa v České republice jasně stanoví, jaké elektrické vedení a jaké spotřebiče je možné používat v domácnostech, ale i ve firmách. Vymahatelnost těchto zákonů je přitom zprostředkována za pomocí kontrol, které mohou provádět pouze zkušení profesionálové s potřebným vzděláním a dokumentací. Jakákoli rekonstrukce, výměna nebo nová instalace proto musí být řádně zkontrolována a schválena odborníkem, který vystaví i potřebná potvrzení. To se týká nejen samotných rozvodů, ale také spotřebičů, což velká část firem neví a úřady je tak mohou penalizovat. Řešením je přizvání zkušeného elektrikáře s vyhláškou, který provede revize elektriky a ručí poté za správné fungování i bezpečnost zkontrolovaných spotřebičů. Kontroly je přitom potřeba provádět opakovaně po stanoveném období a aktualizovat potvrzení a dokumentaci.

elektrické vedení

Prohlídky průmyslových zařízení

Výše zmíněna kontrola se přitom nevztahuje pouze na standardní zařízení jako jsou lednice nebo varná konvice, ale i na průmyslová zařízení bez ohledu na jejich odběr a využití. Každá průmyslově zaměřená firma by si proto měla zajistit kompletní revizi, díky které získá nejen potřebnou dokumentaci, ale také zjistí stav strojů a jejich případné nebezpečí pro provoz.

zásuvky

Lze tak předcházet nehodám, které mohou často vyústit v poranění zaměstnance nebo požár objektu. V případě potřeby je navíc možné, domluvit se na případném řešení a pořídit takové vybavení, které splňuje přísné podmínky bez možných negativních dopadů na podnikání. Poptávku lze zaslat jednoduše e-mailem a nezáleží na tom, ve kterém městě firma působí. Dorazíme za Vámi takřka kamkoli a pomůžeme Vám k bezpečnému a efektivnímu chodu firmy či výrobní haly. Mezi naše služby patří navíc i termo měření, které se hodí do starších provozů, ve kterým jsou staré vodiče bez moderních ochranných prvků.