28.4.2022

Vítejte v sídle, které neexistuje

Od zadax.cz

Všichni podnikatelé, kteří jsou nějakým způsobem registrovaní v systému (a to by měli být všichni) musí mít při zakládání svého podniku vyřešeno jeho umístění. Zákony vyžadují, aby každá fyzická osoba, tedy osoba samostatně výdělečně činná OSVČ, měla uvedenu adresu své provozovny. Aby každá společnost i společnost s ručením omezeným měla nějakou podobu svého sídla. Může to být její vlastní objekt, kdy situace je nejjednodušší. Může být i objekt, či prostor, který má v pronájmu. Zde ovšem musí pronajímatel vystavit doklad o souhlasu s umístěním sídla společnosti. Což je docela problematická záležitost. Když tento souhlas nezíská, zbývá možnost poslední. Virtuální sídlo.

Dobrá adresa

Virtuální sídlo je poněkud zavádějící název. Nejde nic, co by se vznášelo mimo realitu, o nic hypotetického, nereálného. Jde o to, že si za úplatu umístíte sídlo své společnosti s ručením omezeným na adrese pronajimatele. Jen sídlo, žádnou kancelář či výrobní dílnu. Sídlo firmy v Ostravě je smluvně podloženo a ta smlouva je jedinou věcí, která vás k objektu pronajimatele váže. Snad ještě štítek u vchodu a zápis do seznamu společností, které objektu, také jako vy „sídlí“.

Potvrzení o souhlasu s umístění sídla vaší budoucí poučnosti obdržíte ihned po podpisu nájemní smlouvy a úhradě nájemného na dobu pronájmu předem. Jde to na šest, ale také na čtyřiadvacet měsíců. Cena nájmu, vzhledem k tomu, že vás tento pronájem v podstatě zachránil a při započtení služeb, které v sobě ukrývá je vyloženě směšná. Pokud mám použít přirovnání, za tuto cenu si pořídíte jeden kvalitní Kubánský doutník.

Můžete pracovat z domova

Ty služby, které jsem zmínil, se týkají především pošty. Nemusíte každý den docházet na recepci, abyste se zeptali, zda vám nepřišel očekávaný dopis. O to je postaráno jinak. Veškerá příchozí pošta se registruje a adresáti jsou o ni informováni, prakticky obratem pomocí e-mailové zprávy.