4.5.2023

Víte, odkud pochází karetní hra Lóra?

Od zadax.cz

Lóra se hraje s jednohlavými kartami, které obsahují 32 listů o čtyřech barvách (kule, srdce, listy a žaludy). Hra je určena pro 4 hráče. Sestává ze čtyř kol. V prvním kole vždy vynáší jen jeden, předem ustanovený hráč (dohodou nebo snímáním karet) a v dalším kole vynáší druhý hráč, přičemž se takto vystřídají ve vynášení všichni.
Každá série se skládá z 8 herních kol (dílčích her). Každá dílčí hra má pak odlišná pravidla a jejím cílem je vždy něco jiného. Jednotlivé hry se nazývají takto: Červené, filky, první-poslední, všechny, červený král, kvarty, desítky a maturita.
kulový král

Červené, filky, pr-po, všechny, srdcový král, kvarty, desítky, maturita

Rozdává se vždy všech 32 karet, každý hráč obdrží 8 karet. Samotné partie her spočívají v tzv. přebíjení karet. Karta vyšší hodnoty vždy přebíjí kartu stejné barvy o nižší hodnotě. Musí se přiznávat barva, příklad průběhu jedné hry je např. takovýto: První hráč, který vždy v celé sérii 8 her vynáší, určuje jako první barvu, kterou musí ostatní „přiznat“. Např. vynese kulovou osmičku. Druhý hráč po jeho levici pokračuje a musí přiznat barvu. Pokud má v ruce nějakou kulovou kartu, musí ji dát na stůl a pokud nemá, tak zvolí libovolnou kartu jiné barvy, např. žaludského krále. Pokračuje třetí hráč a ten opět musí ctít původní barvu, tzn. kule, a nakonec hraje čtvrtý hráč. Výsledný balíček čtyř karet na stole si bere k sobě ten hráč, jehož hodnota vynesené a určené barvy (v tomto případě kulí) je nejvyšší. A ten, kdo si balíček karet (pakl) odebral, pokračuje ve vynášení a další kolo hry začíná on (určuje, která barva se bude vynášet, ostatní pak musí barvu ctít, a tak pořád dokola).
balíček karet

Fantastická zábava pro 4 hráče na celý večer

Každá hra v sadě má jiná pravidla, která jsou následující:
červené – cílem hry je pokud možno neobdržet v balíčkách (ve štychu) žádnou červenou (srdcovou) kartu, za každou červenou kartu jeden trestný bod
filky – cílem hry je nezískat ve štychách žádného filka, za každého filka 2 trestné body
první-poslední – zde jsou rozhodující vždy první a poslední štych, které se započítávají trestnými body, ostatní štychy se nepočítají. Připomeňme, že štych vždy získává ten, kdo přiznává nejvyšší hodnotu určené barvy prvním vynášejícím hráčem
všechny – každý získaný štych se počítá trestným bodem
červený král – zde se hraje o červeného krále, kdo jej získá mezi štychy, má 8 trestných bodů
kvarty – mají specifická pravidla, cílem kry je vykládat postupky 4 karet v jedné barvě a zbavit se všech karet v ruce, počítá se každá karta v ruce za jeden trestný bod
desítky – mají pravidla trochu podobná kvartám, cílem hry je zbavit se všech karet v ruce a vykládat postupku, která vždy začíná desítkou
maturita – ten, kdo v určitém kole vynáší, musí maturovat, po rozdání karet si dotyčný zvolí jednu ze 7 her a tu musí vyhrát, když se mu to nepodaří, maturuje znovu (jako maturita v září) a započítá se mu 8 trestných bodů. Maturovat může celkem 3x, pokud neodmaturuje, započítá se dalších 8 trestných bodů a začíná další kolo.