22.12.2020

A to není samozřejmě všechno

Od zadax.cz


Pokud podnikáte, musíte Äasto pÅ™emístit nejen nÄ›jaký ten potÅ™ebný materiál, ale také i vaÅ¡e zamÄ›stnance, kteří pÅ™ijatou zakázku v dojednanou dobu u klienta splní. SamozÅ™ejmÄ›, že byste si mohli jako spoleÄnost pro úÄely vaÅ¡eho podnikání zakoupit dodávku, která by byla firemní. A tím by byl možná váš problém vyÅ™eÅ¡ený. Ale pokud máte zakázky hlavnÄ› jen v místÄ› sídla vaší spoleÄnosti, tak jak sami víte, není to jednak vůbec ekonomické a navíc i jednoduché vlastnit uvedené vozidlo. Takže pokud se pro vaÅ¡i spoleÄnost objevují vzdálené zakázky jen sporadicky, asi je lepší si takové auto vypůjÄit.

dodávka Äervená

Také jak je obecnÄ› známo, každé auto potÅ™ebuje zajistit pro svůj provoz podle poÄasí a roÄního období zmÄ›nit typ pneumatik, tedy provoz zimní a letní, aby tyto pneumatiky splňovaly pravidla bezpeÄného provozu. Ale také potÅ™ebuje každé auto pravidelný servis, a také i zákonem dané pravidelné technické kontroly. Navíc je jasné, že pro firemní dodávku musíte mít nÄ›kde v mÄ›stÄ›, kde sídlíte, místo na zaparkování, a to je v souÄasné dobÄ› malým zázrakem. Také majitel firmy, tedy i vozu, musí mít uzavÅ™ená různá pojiÅ¡tÄ›ní, a navíc by také nemÄ›l zapomenout na dálniÄní známky, takže provoz nejen firemní dodávky, ale vlastnÄ› každého vozidla je drahá záležitost.

malá dodávkamalá dodávka

Pokud tedy máte zájem uÅ¡etÅ™it a pÅ™itom si zajistit pro splnÄ›ní zakázky nÄ›jaké vyhovující vozidlo, oslovte půjÄovna dodávek Praha Pujcovna-praha9.cz, tam vám urÄitÄ› vyhoví. Máte zde velkou možnost si od této spoleÄnosti vybrat vhodné vozidlo, které splní požadavky pro vaÅ¡e úÄely, nejen krátkodobÄ›, ale také zde máte možnost si pro vás tak důležitý pronájem vozidla objednat také na delší dobu. K dispozici je v cenÄ› zapůjÄení i dálniÄní známka a vozidla zde u této spoleÄnosti jsou samozÅ™ejmÄ› důkladnÄ› pojiÅ¡tÄ›ná, jak povinnÄ› ze zákona, tak i havarijnÄ›.