4.5.2023

Základní formy podnikání

Od zadax.cz


Podnikání je jednou z možností výdělku, která se po roce 1989 v České republice svobodně rozšířila a setrvává. V základě se rozděluje na dva základní typy, jimiž jsou:
a)       PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉ
Při tomto stylu je podnikáno na konkrétní jméno fyzické osoby, která zakládá živnost. Nutností je živnostenské oprávnění nahrazující z dřívějších dob známý živnostenský list, které je možné získat ohlášením záměru a cíle podnikání živnostenskému úřadu. Ten rozhodne o jeho vydání v případě splňování podmínek. Samotná žádost probíhá na základě identifikace (pomocí občanského průkazu), vyplnění formuláře a zaplacení poplatku 1000 korun českých.
team building.jpg
Jaké jsou druhy živností?
o   Koncesovaná – potřebná je daná kvalifikace v oboru, kterou je potřeba doložit
o   Volná – není potřeba speciální kvalifikace
o   Vázaná – nutná kvalifikace (vzdělání či praxe)
o   Řemeslná – potřeba kvalifikace
Podrobný rozpis oborů spadajících do těchto kategorií lze nalézt v živnostenském zákoně stejně tak jako podrobné požadavky pro každý z nich.
pracovní prostor.jpg
b)      PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI
Podnikat lze nejen samostatně, ale může s tím začít i skupina lidí, kteří podpisem právní smlouvy vytvoří obchodní společnost. Veškeré obchody se pak dějí jménem celé společnosti – i tady se ovšem vyskytují odlišnosti v uspořádání. Rozdělují se na:
o   Veřejnou – minimální počet podnikatelů: 2, ručení: celým svým majetkem, dělení zisku: rovným dílem, základní kapitál: nepovinný
o   Akciovou – rozvržení kapitálu: na akcie, ručení: celým svým majetkem, základní kapitál: 2 000 000 Kč
o   Komanditní – 2 typy společníků (komanditista + komplementář), ručení: komanditista – výší vkladu a komplementář – celým majetkem  od toho se poté také odvozují pravidla a pravomoci
o   S ručením omezeným– minimální počet podnikatelů: 1, ručení: do výše vkladu, dělení zisku: dle výše vkladu, základní kapitál: od 1 Kč
Každá z těchto společností má jasně stanovená pravidla a možnosti, jejichž výpis je součástí obchodního zákoníku. V souladu s ním musí být stanovena správa společnosti, rozhodování o změnách v ní probíhá většinou (dle typu) na základě hlasování.
Ze společnosti může společník
o   být vyloučen
o   sám vystoupit (pokud by tím nezpůsobil ostatním újmu)
o   odejít v případě závažného důvodu
Podrobnosti k tomuto jsou opět stanoveny v obchodním zákoníku.