Kompenzace za zpožděný let

Abyste mohli na finanční náhradu vůbec pomýšlet, musí být splněny podmínky, na jejichž základě má smysl u letecké společnosti nárokovat odškodnění.
Hlavní podmínky:

 • let musí spadat do regulace EC 261/2004
 • více jak tříhodinové zpoždění v cílové destinaci

modrá obloha a měsíc za letícím letadlem.jpg

Další podmínky:

 • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet výše vašeho odškodnění
 • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

Pokud nevíte, zda máte nárok na odškodnění za zpožděný let ClainCloud.cz, obraťte se na profesionály, kteří vám poradí.
Co je regulace EC 261/2004:
Pro žádání o kompenzaci za zpožděný let v rámci EU, musí být let operován alespoň jedním z těchto důvodů:

 • odletová destinace musí být uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Norsko, Island, Švýcarsko)
 • let je prováděn leteckou společností, která má sídlo na území EU nebo členského státu
 • let musí být uskutečněn uvnitř Evropské unie či členského státu

Pokud byly splněny hlavní podmínky ohledně délky zpoždění a příslušnosti letu v rámci regulace EU, dalším krokem je určení maximální výše kompenzace.
Výše se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. Nezapočítává se případná vzdálenost nebo přestupy v průběhu cesty. Jde tedy o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.
Další možnosti získání odškodnění:
Za lety, které nespadají pod regulaci EU, nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU, je také možné získat odškodnění. Ale tyto náhrady se pohybují individuálně a buď se řídí legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Forma i výše se mohou lišit. Můžete získat finanční hodnotu, ale i odškodnění ve formě leteckých mil, bonusových nebo dárkových poukázek.

sedící cestující v letadle.jpg

Kompenzace se nevtahuje:

 • omezení letového provozu
 • stávka třetí strany
 • špatné počasí
 • přírodní katastrofa
 • bezpečnostní situace