13.11.2019

Jak vypínače a zásuvky fungují

Od zadax.cz

Pokud by se soutěžilo o nejvíce používané vynálezy, není pochyb o tom, že by se vypínače a zásuvky umístily na předních příčkách. Aniž bychom si to uvědomovali, používáme je takřka bezmyšlenkovitě každý den. Považujeme je za samozřejmost, které není nutné věnovat příliš pozornost. Obvykle se o ně také kromě občasného utření prachu nestaráme. Tedy do té doby, dokud se nerozbijí.poněkud atypická zásuvka

Přemýšleli jste ale někdy, jak vlastně fungují? Jaký je mechanismus, který jim umožňuje dělat to, co dělají? Věřte nebo ne, ale není v tom žádné velké kouzlo.

Pokud jde o vypínač, pak zde je princip skutečně prostý. Jeho stisknutím dojde k propojení dvou nebo více kontaktů, mezi nimiž tak může začít procházet elektrický proud. Ten může být regulován, kdy například u otočného typu si vybíráte buď intenzitu proudu, nebo to, ke spojení kterých kontaktů dojde. To způsobí spuštění určitého programu, který je právě na toto spojení navázán.

Ale nemusí být jen elektrické. Všichni známe vodovodní kohoutky, ať už klasické nebo pákové. I zde se jedná svým způsobem o vypínač. Ten funguje na poněkud jiném principu. Uvnitř vodovodní trubky je západka, která se otočením kohoutku postupně zvedne. A tím, nakolik jej otočíme, řídíme, nakolik se ona záklapka zvedne, a tedy kolik vody bude puštěno a tím pádem i jak silný bude proud.

Je samozřejmé, že teplá i studená voda má svou vlastní záklopku. To je důvodem, proč když pustíte e naplno ať už teplou či studenou, zatímco druhou necháte vypnutou, je proud menší než když naplno pustíte oboje.vypínač osvětlení

Pokud jde o zásuvky, tak zde je jejich účelem dodávat do zařízení elektrický proud. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč tam jsou dvě zdířky a kolík? Je to jednoduché. Vzhledem k tomu, že u nás operujeme na střídavý, nikoliv stejnosměrný proud, je nutné, aby byl pravidelně v obou zdířkách měněn. Kolík pak slouží jako uzemnění, které má zabránit zkratu.

Jak je vidět, je celý princip těchto zařízení poněkud složitější, než se na první pohled zdá. Možná by si tedy zasloužila větší péči, alespoň za ty služby, které nám poskytují.